Strona główna


"Schulz i Wspólnicy" Spółka Komandytowa, Kancelaria Adwokatów i Doradców Podatkowych, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem
KRS 0000110204.
Data wpisu Spółki do rejestru: luty 1999 rok

Komplementariusz: Piotr Schulz
Komandytariusz - Daniela Schulz

Powered by Agencja VSP